Odszkodowanie na prywatną rehabilitację

Jak już zostało wskazane we wcześniejszych postach odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie wydatki (koszty) pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Osoba poszkodowana może więc żądać...

Zwrot kosztów po wypadku.

Bardzo często ubezpieczyciel odmawia zwrotu wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych, argumentując że nie jest odpowiedzialny za wydatki nie pozostające w związku ze zdarzeniem. W orzecznictwie sądów możemy doszukać się wyjaśnienia, jakie...

Renta po wypadku komunikacyjnym

Renta jest jezdnym ze świadczeń, które może przysługiwać poszkodowanemu na skutek wypadku komunikacyjnego. Orzecznictwo wyjaśnia, świadczenie to przysługuje.   Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie: całkowitej lub częściowej utraty przez niego...