Czy krytyka pracownika to mobbing?

Zdecydowanie odpowiedź na to pytanie jest złożona. Generalnie krytyka pracownika nie wpisuje się w ustawowe przesłanki mobbingu. Natomiast jeżeli jest instrumentalna, nieukierunkowana na cele realizacji umowy o pracę, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i zmierza...

Definicja – Mobbing

Definicję mobbingu zacząć należy od ustawowego brzmienia art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub...