Blokada alkoholowa – co to jest?

Definicję legalną tego pojęcia znajdziemy w art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym...