Unieważnienia małżeństwa – skutki prawne

Pisząc o instytucji unieważnienia małżeństwa, zacząć należy od pojęcia samego małżeństwa. Kodeks rodzinny przedstawia szereg przesłanek, które muszą być spełnione, aby doszło do zawarcia aktu małżeństwa. Podstawowy przepis art. 1 § 1 kro stanowi, iż „małżeństwo...

Prawa i obowiązki małżonków

Dla strony w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy małżonka niezmiernie istotna jest wiedza z zakresu praw i obowiązków małżonków. Wynika to z faktu, że „przypisanie małżonkowi winy w powstaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że małżonek naruszył obowiązki wynikające...

Obowiązki małżeńskie cz. I – wspólne pożycie

Wspólne pożycie to obowiązek, który polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej więzi małżonków. W doktrynie podkreśla się, iż są to fundamentalne płaszczyzny małżeństwa. „Wspólnota duchowa polega na wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym małżonków, szacunku,...