Specjalizacje

Specjalizacja jest początkiem sukcesu, dlatego moja wieloletnia praktyka związana jest z wybranymi obszarami.

Spadek

Główną specjalizacją kancelarii jest prawo spadkowe. Pomagam w zakresie stwierdzenia nabycia spadku w zakresie ustawowym oraz z testamentu. Prowadzę sprawy dotyczące unieważnienia testamentu jak również walki o zachowek. 

Rozwód

Prowadzę sprawy rozwodowe, pomagam w szybkim przeprowadzenie rozwodu, jak również bronię interesów w przypadku winy drugiego z małżonków. Wspieram w walce o alimenty, o prawo do opieki oraz o uregulowanie kontaktów. 

Podział majątku

Prowadzę bardzo dużą ilość spraw dotyczących działu spadku, podziału majątku po rozwodzie i zniesienia współwłasności. W przypadku braku porozumienia prowadzę negocjacje dotyczące konieczności spłaty nakładów.

Nieruchomości

Specjalizacja dotycząca nieruchomości jest ściśle związana z prawem spadkowym oraz podziałami majątku. Ustalam stan prawny nieruchomości, pomagam przy założeniu księgi wieczystej lub jej modyfikacji. Wspieram proces sprzedaży.

Zachowek

Prowadzę sprawy dotyczące zachowku. Zarówno w przypadku pominięcia w testamencie, jak również wyzbycia się majątku za życia spadkodawcy poprzez darowizny. Pomagam również z drugiej strony w sytuacji żądania wygórowanego zachowku.

Odszkodowanie

Ważną specjalizacją mojej kancelarii jest pomoc w walce od odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sprawy dotyczą uszczerbku na zdrowiu po wypadku, jak również naruszenie dóbr osobistych. Wyrządzenie szkody lub krzywdy zawsze wymaga naprawy.

Prawo jazdy

W zakresie prawa karnego oraz wykroczeń moją ścisłą specjalizacją jest obrona w przypadku rygoru odebrania prawa jazdy. Sprawy dotyczą prowadzenia pojazdu w stanie po alkoholu lub innych środkach. Warunkowe umorzenie postępowania.

Mobbing

Od wielu lat specjalizuję się w obszarze mobbingu. Najczęściej pomagam ofiarom tego patologicznego zjawiska. Prowadzę też sprawy podmiotów bezpodstawnie oskarżanych o mobbing.

Zapraszam do kontaktu +48 58 551 59 95

10 + 10 =

Wybierz adwokata