Blog prawniczy

Wiedza, przepisy i orzecznictwo w jednym miejscu.

Wybierz kategorie

Czy krytyka pracownika to mobbing?

Zdecydowanie odpowiedź na to pytanie jest złożona. Generalnie krytyka pracownika nie wpisuje się w ustawowe przesłanki mobbingu. Natomiast jeżeli jest instrumentalna, nieukierunkowana na cele realizacji umowy o pracę, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona i zmierza...

czytaj dalej

Definicja – Mobbing

Definicję mobbingu zacząć należy od ustawowego brzmienia art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub...

czytaj dalej

Rozwód a separacja

Jak zostało już przedstawione we wcześniejszych postach, wymaganymi przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zgodnie z art. 61(1) § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może...

czytaj dalej

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Na wstępie należy wyjaśnić, iż spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej...

czytaj dalej

Wybierz adwokata