Wygrane kazusy

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku

– Opis sprawy

Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego. W jego wyniku doznała licznych obrażeń, w tym poważnego uszkodzenia kręgosłupa. W związku z tym, że ubezpieczyciel sprawcy nie chciał wypłać renty na rehabilitację oraz wypłacił zaniżoną kwotę zadośćuczynienia, kobieta zgłosiła się do kancelarii z prośbą poprowadzenie sprawy odszkodowawczej.

Postępowanie

W imieniu Klientki kancelaria w pierwszej kolejności podjęła negocjacje z ubezpieczycielem, w celu ugodowego zakończenia sprawy. W związku z tym, że nie padła propozycja satysfakcjonująca dla poszkodowanej, sprawa została skierowana do sądu. Do pozwu została załączona pełna dokumentacja medyczna oraz inne dowody w sprawie.

Etapy

W

Ustalenie okoliczności sprawy i podjęcie negocjacji

W

Zebranie materiału dowodowego

W

Skierowanie pozwu do sądu

W

Przeprowadzenie przez sąd dowodów z opinii biegłych

W

Pozytywne zakończenie sprawy

Rostrzygnięcie

Jeszcze przed wyrokiem sąd wydał zabezpieczenie, aby przez czas postępowania ubezpieczyciel wypłacał poszkodowanej rentę na rehabilitację. Ostatecznie sąd wydał wyrok zgodnie z żądaniem strony powodowej. Niestety cały czas konieczna jest interwencja sądu, aby ubezpieczyciele adekwatnie do okoliczności wypłacali odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wiedza

Zachęcam do zapoznania się z wpisami na blogu tematycznym dotyczącym spraw odszkodowawczych, gdzie prezentuję przepisy oraz orzecznictwo. BLOG >>

Więcej kazusów

Spadek

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani… Czytaj więcej

Dział spadku

Dział spadku – spłata rodzeństwa. Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał…  Czytaj więcej

Zachowek

Pominięcie w spadku i żądanie zachowku. Rodzice za życia przekazali swoje mieszkanie córce w drodze darowizny… Czytaj więcej

Rozwód

Sprawne przeprowadzenie postępowania. Jedna strona małżeństwa zgłosiła się do kancelarii z prośbą…  Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku – osobiste nakłady. Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości…  Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W sprawie rozwodowej sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce…  Czytaj więcej

Alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów. W wyroku rozwodowym sąd orzekł od ojca 500 zł alimentów na dziecko… Czytaj więcej

Księga wieczysta

Uporządkowanie treści księgi wieczystej. Sprawa dotyczy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tylko jeden współwłaściciel…  Czytaj więcej

Odszkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku. Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego… Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej… Czytaj więcej

Prawo jazdy

Prowadzenie po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania. Sprawa dotyczy klienta, który prowadził pojazd następnego dnia… Czytaj więcej

Mobbing

Zadośćuczynienie za krzywdę. Do kancelarii zgłosił się pracownik, który był patologicznie traktowany…  Czytaj więcej

Wybierz adwokata