Wygrane kazusy

Dział spadku – spłata rodzeństwa

– Opis sprawy

Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał ze swoją rodziną w domu matki, pozostałe córki nie. Dodatkowo matka dysponowała oszczędnościami na rachunku bankowym. Po śmierci matki do kancelarii zgłosił się syn z prośbą o przeprowadzenie sprawy działu spadku. Idea podziału miała polegać na tym, że syn przejmie cały dom, siostry środki pieniężne. W związku z tym, że dom miał większą wartość niż środki pieniężne, brat miał jeszcze spłacić siostry, aby wyrównać rachunek podziału. Rodzeństwo nie doszło do porozumienia w kwestii kwoty spłaty, dlatego sprawa musiała trafić do sądu.

Postępowanie

W imieniu Klienta został złożony wniosek do sądu o dział spadku. Do wniosku został złożony akt poświadczenia dziedziczenia oraz internetowa wycena nieruchomości. We wniosku została wyłożona argumentacja potwierdzająca sens przekazania nieruchomości w całości na rzecz Klienta oraz jego możliwości spłaty sióstr. Sąd przeprowadził dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, który przygotował stosowną wycenę. Na tej podstawie wyliczono kwoty do spłaty.

Etapy

W

Ustalenie strategii działania

W

Pozyskanie prywatnej wyceny nieruchomości

W

Skierowanie wniosku do sądu

W

Przeprowadzenie opinii biegłego

W

Pozytywne zakończenie sprawy

Rostrzygnięcie

Sąd wydał postanowienie o dziale spadku, w ramach którego własność nieruchomości w całości przekazał Klientowi. Jednocześnie zobowiązał do odpowiedniej spłaty sióstr zgodnie z przysługującymi udziałami. Niniejszy kazus pokazuje, iż nawet w przypadku braku porozumienia, można dokonać działu spadku zgodnie z ideą Klienta.

Wiedza

Zachęcam do zapoznania się z wpisami na blogu tematycznym dotyczącym spraw spadkowych, gdzie prezentuję przepisy oraz orzecznictwo. BLOG >>

Więcej kazusów

Spadek

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani… Czytaj więcej

Dział spadku

Dział spadku – spłata rodzeństwa. Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał…  Czytaj więcej

Zachowek

Pominięcie w spadku i żądanie zachowku. Rodzice za życia przekazali swoje mieszkanie córce w drodze darowizny… Czytaj więcej

Rozwód

Sprawne przeprowadzenie postępowania. Jedna strona małżeństwa zgłosiła się do kancelarii z prośbą…  Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku – osobiste nakłady. Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości…  Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W sprawie rozwodowej sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce…  Czytaj więcej

Alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów. W wyroku rozwodowym sąd orzekł od ojca 500 zł alimentów na dziecko… Czytaj więcej

Księga wieczysta

Uporządkowanie treści księgi wieczystej. Sprawa dotyczy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tylko jeden współwłaściciel…  Czytaj więcej

Odszkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku. Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego… Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej… Czytaj więcej

Prawo jazdy

Prowadzenie po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania. Sprawa dotyczy klienta, który prowadził pojazd następnego dnia… Czytaj więcej

Mobbing

Zadośćuczynienie za krzywdę. Do kancelarii zgłosił się pracownik, który był patologicznie traktowany…  Czytaj więcej

Wybierz adwokata