Wygrane kazusy

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców

– Opis sprawy

Formalizowanie spadku. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani potomstwa, ani rodzeństwa, a rodzice zmarli wcześniej. Utrzymywała kontakt jedynie z dwoma kuzynkami. Do kancelarii ze sprawą spadkową zgłosiły się kuzynki, które nie znały całej rodziny, w szczególności od strony ojca zmarłej. W związku z tym, nie było znane pełne grono spadkobierców. Taka sprawa nie może być przeprowadzona u notariusza, u którego muszą być obecni wszyscy spadkobiercy. Sprawę należało skierować do sądu spadku.

Postępowanie

W imieniu Klientek został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku załączony został akt zgonu zmarłej oraz akty stanu cywilnego potwierdzające relacje rodzinną kuzynek. W związku z tym, że nie było znane pełne grono spadkobierców, sąd w ramach swoich możliwości przeprowadził poszukiwanie ewentualnych uczestników postępowania. Do sprawy nie zgłosił się nikt nowy. W tym stanie rzeczy sąd musiał wydać postanowienie kończące zgodnie z wnioskiem wystosowanym przez kancelarię.

Etapy

W

Ustalenie strategii działania

W

Pozyskanie aktów stanu cywilnego

W

Skierowanie wniosku do sądu

W

Poszukiwanie spadkobierców

W

Pozytywne zakończenie sprawy

Rostrzygnięcie

Sąd wydał postanowienie stwierdzające nabycie spadku wyłącznie przez kuzynki zmarłej. Niniejszy kazus pokazuje, że można przeprowadzić formalności spadkowe mimo braku znajomości pełnego grona spadkobierców. Sąd posiada narzędzia, aby znaleźć pozostałych uczestników postępowania. Właściwe pokierowanie sprawą, może przyczynić się do szybkiego jej zakończenia.

Wiedza

Zachęcam do zapoznania się z wpisami na blogu tematycznym dotyczącym spraw spadkowych, gdzie prezentuję przepisy oraz orzecznictwo. BLOG >>

Więcej kazusów

Spadek

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani… Czytaj więcej

Dział spadku

Dział spadku – spłata rodzeństwa. Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał…  Czytaj więcej

Zachowek

Pominięcie w spadku i żądanie zachowku. Rodzice za życia przekazali swoje mieszkanie córce w drodze darowizny… Czytaj więcej

Rozwód

Sprawne przeprowadzenie postępowania. Jedna strona małżeństwa zgłosiła się do kancelarii z prośbą…  Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku – osobiste nakłady. Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości…  Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W sprawie rozwodowej sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce…  Czytaj więcej

Alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów. W wyroku rozwodowym sąd orzekł od ojca 500 zł alimentów na dziecko… Czytaj więcej

Księga wieczysta

Uporządkowanie treści księgi wieczystej. Sprawa dotyczy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tylko jeden współwłaściciel…  Czytaj więcej

Odszkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku. Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego… Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej… Czytaj więcej

Prawo jazdy

Prowadzenie po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania. Sprawa dotyczy klienta, który prowadził pojazd następnego dnia… Czytaj więcej

Mobbing

Zadośćuczynienie za krzywdę. Do kancelarii zgłosił się pracownik, który był patologicznie traktowany…  Czytaj więcej

Wybierz adwokata