Wygrane kazusy

Podział majątku – zwrot osobistych nakładów

– Opis sprawy

Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości sąsiadujące. Na jednej wybudowały dom mieszkalny. Po rozwodzie przyszedł temat podziału wspólnego majątku. Wniosek złożył do sądu były mąż. Zażądał on przekazania na jego rzecz dwóch nieruchomości z obowiązkiem spłaty byłej żony. Z prośbą o pomoc zgłosiła się była żona. W związku z tym, że zamieszkiwała w przedmiotowym domu z dziećmi, jej pomysł na podział polegał na tym, żeby nieruchomości przypadły na jej rzecz. A w związku z tym, że przekazała dużo środków z majątku osobistego na wspólny dom, obowiązek spłaty na rzecz byłego małżonka miał być znikomy.

Postępowanie

W imieniu Klientki została złożona odpowiedź na wniosek o podział majątku. Do wniosku została załączona profesjonalna wycena dwóch nieruchomości. We wniosku została wyłożona argumentacja oraz zostały dołączone dowody potwierdzające przekazanie majątku osobistego byłej żony na majątek wspólny. Sąd przeprowadził dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, który przygotował stosowną wycenę. Na tej podstawie sąd wyliczono kwoty do spłaty.

Etapy

W

Ustalenie strategii działania

W

Pozyskanie prywatnej wyceny nieruchomości

W

Skierowanie odpowiedzi na wniosek do sądu

W

Przeprowadzenie opinii biegłego

W

Pozytywne zakończenie sprawy

Rostrzygnięcie

Sąd wydał postanowienie o podziale majątku. Sąd przyznał, że uczestniczka przekazała swój majątek osobisty na wybudowanie domu. W związku z tym, że z uczestniczką zamieszkiwały dzieci oraz w związku z tym, że miała ona możliwość spłaty byłego męża, sąd jej przyznał prawo do dwóch nieruchomości. Niestety w większości przypadków sprawiedliwego podziału majątku trzeba szukać w sądzie.

Wiedza

Zachęcam do zapoznania się z wpisami na blogu tematycznym dotyczącym spraw podziału majątku, gdzie prezentuję przepisy oraz orzecznictwo. BLOG >>

Więcej kazusów

Spadek

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani… Czytaj więcej

Dział spadku

Dział spadku – spłata rodzeństwa. Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał…  Czytaj więcej

Zachowek

Pominięcie w spadku i żądanie zachowku. Rodzice za życia przekazali swoje mieszkanie córce w drodze darowizny… Czytaj więcej

Rozwód

Sprawne przeprowadzenie postępowania. Jedna strona małżeństwa zgłosiła się do kancelarii z prośbą…  Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku – osobiste nakłady. Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości…  Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W sprawie rozwodowej sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce…  Czytaj więcej

Alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów. W wyroku rozwodowym sąd orzekł od ojca 500 zł alimentów na dziecko… Czytaj więcej

Księga wieczysta

Uporządkowanie treści księgi wieczystej. Sprawa dotyczy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tylko jeden współwłaściciel…  Czytaj więcej

Odszkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku. Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego… Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej… Czytaj więcej

Prawo jazdy

Prowadzenie po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania. Sprawa dotyczy klienta, który prowadził pojazd następnego dnia… Czytaj więcej

Mobbing

Zadośćuczynienie za krzywdę. Do kancelarii zgłosił się pracownik, który był patologicznie traktowany…  Czytaj więcej

Wybierz adwokata