Wygrane kazusy

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

– Opis sprawy

Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej, został wykorzystany w reklamie alkoholu. Dodać należy, że bez jego zgody. Chodziło o zdjęcia z większą ilością osób. Taka okoliczność wywołała wiele kontrowersji, plus naraziła sportowca na problemy w stosunku do PZPN. Sportowiec zgłosił się do kancelarii z prośbą o wywalczenie rekompensaty za naruszenie wizerunku i za krzywdę.

Postępowanie

W imieniu Klienta kancelaria w pierwszej kolejności podjęła negocjacje z firmą która wykorzystała wizerunek sportowca. Niestety nie poczuwali się do odpowiedzialności i nie chcieli zapłacić zadośćuczynienia za krzywdę. W tym stanie rzeczy konieczny był pozew do sądu. Do pozwu załączono odpowiednią argumentację oraz zrzuty z portalów społecznościowych które potwierdzały naruszenie dóbr osobistych sportowca.

Etapy

W

Ustalenie okoliczności sprawy i podjęcie negocjacji

W

Zebranie materiału dowodowego

W

Skierowanie pozwu do sądu

W

Przesłuchanie poszkodowanego

W

Pozytywne zakończenie sprawy

Rostrzygnięcie

Sąd w całej rozciągłości zgodził się z powództwem i zasądził zadośćuczynienie w takiej kwocie, która była odczuwalna dla każdej ze stron, która rekompensowała krzywdę. Niestety w dalszym ciągu dochodzi do nadużyć ze strony przedsiębiorców i niestety cały czas potrzebna jest pomoc sądu, aby naprawić naruszenia dóbr osobistych.

Wiedza

Zachęcam do zapoznania się z wpisami na blogu tematycznym dotyczącym spraw odszkodowawczych, gdzie prezentuję przepisy oraz orzecznictwo. BLOG >>

Więcej kazusów

Spadek

Stwierdzenie nabycia spadku – poszukiwanie spadkobierców. Zmarła kobieta, która nie miała ani męża, ani… Czytaj więcej

Dział spadku

Dział spadku – spłata rodzeństwa. Właścicielem domu była matka trójki dzieci, syna i dwóch córek. Syn zamieszkiwał…  Czytaj więcej

Zachowek

Pominięcie w spadku i żądanie zachowku. Rodzice za życia przekazali swoje mieszkanie córce w drodze darowizny… Czytaj więcej

Rozwód

Sprawne przeprowadzenie postępowania. Jedna strona małżeństwa zgłosiła się do kancelarii z prośbą…  Czytaj więcej

Podział majątku

Podział majątku – osobiste nakłady. Strony w trakcie związku małżeńskiego nabyły dwie nieruchomości…  Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W sprawie rozwodowej sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce…  Czytaj więcej

Alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów. W wyroku rozwodowym sąd orzekł od ojca 500 zł alimentów na dziecko… Czytaj więcej

Księga wieczysta

Uporządkowanie treści księgi wieczystej. Sprawa dotyczy sprzedaży wspólnej nieruchomości. Tylko jeden współwłaściciel…  Czytaj więcej

Odszkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku. Młoda kobieta, jako pasażer, była uczestnikiem wypadku komunikacyjnego… Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Wizerunek sportowca, reprezentacji polski w piłce nożnej… Czytaj więcej

Prawo jazdy

Prowadzenie po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania. Sprawa dotyczy klienta, który prowadził pojazd następnego dnia… Czytaj więcej

Mobbing

Zadośćuczynienie za krzywdę. Do kancelarii zgłosił się pracownik, który był patologicznie traktowany…  Czytaj więcej

Wybierz adwokata