Mobbing w miejscu pracy

Potrzebujesz pomocy dobrego adwokata?

Mobbing to pojęcie obecne w kodeksie pracy i opisane w polskim prawie. Z tym zjawiskiem mamy niestety coraz częściej do czynienia, a jego rozwojowi sprzyja tempo naszego życia, stawianie na pierwszym miejscu wśród naszych wartości kariery zawodowej, a także rozwój Internetu, czy mediów społecznościowych. Poczucie zastraszenia w pracy przez przełożonych lub współpracowników i związane z tym lęki i obniżone poczucie własnej wartości może wiązać się nawet z poważnymi problemami natury psychicznej.

Nie należy więc lekceważyć żadnego przypadku, w którym możemy mieć do czynienia z mobbingiem. Zawsze warto, aby sprawą zajął się profesjonalny adwokat, który rzetelnie i z należytą uwagę podejmie się współpracy z osobą poszkodowaną lub z pracodawcą. Naprawdę nie warto czekać z reakcją, gdyż nieraz może dojść przez to do tragedii. Wynajmij adwokata, któremu możesz zaufać, a którego wiedza i doświadczenie pomogą w pozytywnym doprowadzeniu sprawy do końca.

W przypadku, gdy czujesz, że możesz być ofiarą mobbingu i poszukujesz pomocy prawnej na terenie Gdyni, Gdańska, Sopotu i okolic, warto odwiedzić kancelarię adwokacką Dominika Filipa. Jeśli chcesz, możesz również zasięgnąć porady prawnej przez Internet – wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie internetowej. Zawsze postaramy się pomóc i odpowiednio zająć się daną sprawą.

Kancelaria adwokacka podejmuje się również reprezentacji pracodawcy w sporach z pracownikiem na etapie mediacji jak i postępowania sądowego.

Za mobbing należy się odszkodowanie – jak je uzyskać?

Niestety mobbing – i to bez względu na rozmiary działalności prowadzonej przez pracodawcę – jest coraz częściej występującym zjawiskiem. Tymczasem nie tylko można, ale wręcz należy z nim walczyć. Jednym z najskuteczniejszych środków do osiągnięcia tego celu jest ubieganie się przez mobbingowanego pracownika o odszkodowanie. Jak je uzyskać?

Adwokat mobbing Gdańsk, Sopot

Zgodnie z przepisami polskiego i unijnego prawa mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Tym samym za przejaw mobbingu może zostać uznane całe spectrum różnego rodzaju zdarzeń, dla których wspólnym mianownikiem jest nękanie – werbalne lub niewerbalne – pracownika, przez jego przełożonego, współpracowników, a nawet przez całą organizację. Warto przy tym podkreślić, że każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, a jeżeli do niego dojdzie wdrożyć odpowiednie środki zaradcze – w tym rekompensujące pracownikowi doznane straty i krzywdy.

Odszkodowania za mobbing Gdańsk, Sopot

Natomiast pracownik, który stał się ofiarą mobbingu, ma prawo do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia – pierwsze z tych świadczeń ma za zadanie zrekompensować straty majątkowe związane np. ze zwolnieniem z pracy, drugie natomiast krzywdy moralne. W kategorii tej mieści się chociażby rozstrój zdrowia – w tym psychicznego – wywołany mobbingiem. Tego rodzaju sprawy rozstrzyga się na drodze procesu sądowego, ale nie ma przeszkód, aby załatwić je polubownie, poprzez zawarcie ugody ze sprawcą mobbingu.

Co prawda sprawy dotyczące mobbingu nie należą do najłatwiejszych – problemem jest przede wszystkim udowodnienie przed sądem, że do niego doszło – jednak ich profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zdecydowanie zwiększa szanse na wygraną. A tym samym na uzyskanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia – w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkód i krzywd, jakich doznał mobbingowany pracownik. Im wcześniej przystąpi on do działania, tym lepiej. W grę natomiast wchodzi tu przede wszystkim dokumentowanie przypadków mobbingu oraz jak najszybsze podjęcie kroków zmierzających do przeciwdziałania mu. W takich przypadkach – zwłaszcza dla dobra swojego zdrowia – po prostu nie warto zwlekać.

Więcej informacji na temat mobbingu można znaleźć na blogu >>

Zapraszam też do lektury wygranych kazusów >>

Zapraszam do kontaktu +48 58 551 59 95

9 + 14 =

Wybierz adwokata