Zgodnie z tym, co zostało przedstawione w poprzednich wpisach dotyczących zachowku, zstępnym (dzieciom i wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jedną z przesłanek wyłączających prawo do zachowku jest fakt otrzymania przez uprawnionego od spadkodawcy darowizny odpowiadającej zachowkowi.

 

Obliczanie zachowku zamyka operacja mnożenia substratu zachowku przez udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku. Jej wynik wyraża wysokość należnego zachowku. Uprawniony należny mu zachowek, obliczony w powyższy sposób, może otrzymać przede wszystkim w postaci powołania do spadku, zapisu lub uczynionej przez spadkobiercę na jego rzecz darowizny (art. 991 § 2 k.c.). Gdy jednak to nie nastąpi, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Stąd jednoznaczny wniosek, że o powstaniu na rzecz uprawnionego do zachowku roszczenia przeciwko spadkobiercy o pokrycie lub uzupełnienie zachowku rozstrzyga tylko to, czy otrzymał on w całości należny mu zachowek w postaci powołania do spadku, zapisu lub uczynionej przez spadkobiercę na jego rzecz darowizny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I ACa 1223/14

 

Z pewnością kwestia wyliczenia zachowku, w przypadku wcześniejszych darowizn zmarłego, jest zadaniem trudnym. Polecamy w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.