W postępowaniu dotyczącym naruszenia dóbr osobistych, praktycznie zawsze pojawia się kwestia instytucji przeprosin. Należy więc wyjaśnić, jak powinna być skonstruowana treść tych przeprosin. Po drugie należy odpowiedzieć na pytanie, czy sąd może ingerować w zaproponowaną przez poszkodowanego treść?

 

Sąd może ingerować w żądaną treść oświadczenia przez ograniczenie jej zakresu czy uściślenie określonych sformułowań, a wybór sposobu i formy jego ogłoszenia powinien uwzględniać cel tej czynności w postaci usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, który realizuje się przez uzyskanie przez poszkodowanego rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji zarówno prawnej, jak i moralnej. Zastosowane środki nie powinny jednak stanowić nadmiernej szykany, prowadzić do upokorzenia sprawcy naruszenia. Użycie w oświadczeniu sformułowania „kłamliwe pomówienia” stanowi nadmierną szykanę dla strony pozwanej i nie jest niezbędne dla usunięcia skutków naruszenia. Dla usunięcia skutków naruszenia wystarczające jest użycie sformułowania neutralnego w swej treści, tj. przeproszenie za niezgodne z prawdą stwierdzenie zawarte w przedmiotowym wywiadzie.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. VI ACa 1281/2012