Aktualnie w większości marketów i w centrach handlowych spotykamy tak zwaną ochronę. Pytanie na jak wiele ochrona sklepu może sobie pozwolić w zakresie kontroli klientów? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

Oczywiście bezpodstawne zatrzymanie klienta przez ochronę sklepu i żądanie poddania się rewizji osobistej stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 24 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 448 k.c.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2013 r. V ACa 207/2013

 

Naruszenie dóbr osobistych podczas zakupów może mieć miejsce również w innej sytuacji.

W razie wątpliwości co do legalności banknotu personel sklepu musi przeprowadzić czynności sprawdzające dyskretnie, z poszanowaniem prywatności klienta. Brak staranności i dbałości pracowników sklepu o zachowanie minimum dyskrecji podczas kontroli jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a tym samym prowadzi do naruszenia dóbr osobistych klienta.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z roku 2009 I ACa 348/2009