Bezsprzecznie narzędzie monitoringu pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia. Powstaje jednak pytanie, na ile swobodnie właściciel nagrania może je wykorzystywać. Wskazówką w tym zakresie jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 2013 r. I ACa 12/2013:

 

  1. Dobrem osobistym w postaci wizerunku danej osoby są fizyczne, dostrzegalne cechy człowieka stanowiące jego wygląd zewnętrzny, przyznające mu indywidualne cechy pozwalające na jego identyfikację. Naruszeniem tego dobra osobistego bez wątpienia jest więc utrwalenie, przekształcenie lub rozpowszechnienie wizerunku.

 

  1. Strona pozwana winna chronić zapisy monitoringu przed jego utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności nie dopuszczać do sytuacji, aby nagranie znalazło się w posiadaniu osób nieuprawnionych.