Osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym może zastanawiać się czy pozwać sprawcę wypadku, czy jego ubezpieczyciela w zakresie polisy OC. Od strony formalnej nie ma przeciwwskazań co do żadnej z opcji. Jeżeli sprawca jest winny, to na podstawie zasad ogólnych odpowiada za naprawienie szkody. Jednakże z punktu widzenia ekonomii sprawy wygodniej i pewniej jest pozwać ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 822 § 4 kc „uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela”.

 

W związku z powyższym nie musimy pozywać sprawcy wypadku lub sprawcy i jego ubezpieczyciela łącznie. Wystarczy skierować sprawę bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi i takie rozwiązanie stanowczo sugerujemy.