Wniosek do sądu o podział majątku jest pismem inicjującym postępowanie. Zgodnie z procedurą sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Trzeba więc wyjaśnić jakie są opłaty w tym postępowaniu. Po pierwsze wskazać należy, iż opłata ta jest opłatą stałą, jej wysokość nie zależy więc od wartości przedmiotu sprawy. Opłata ta zależy jednak od tego czy strony mają zgodny projekt podziału, czy nie mogą dojść do porozumienia i podziału będzie dokonywał sąd.

 

OPŁATĘ STAŁĄ W KWOCIE 1000 ZŁOTYCH POBIERA SIĘ OD WNIOSKU O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO USTANIU MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ, A JEŻELI ZAWIERA ON ZGODNY PROJEKT PODZIAŁU TEGO MAJĄTKU, POBIERA SIĘ OPŁATĘ STAŁĄ W KWOCIE 300 ZŁOTYCH.

 

Druga kwestia dotyczy kosztów sądowych. Mimo to, iż sąd zobowiązany jest z urzędu ustalić wartość wspólnego majątku, bardzo często zobowiązuje strony do uiszczenia zaliczek na wynagrodzenie dla biegłych. Koszt takiej opinii wynosi około 1.000 zł. W przypadku jednak dużego gospodarstwa rolnego, koszt opinii może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

 

W ramach tego wpisu należy zaznaczyć, iż procedura przewiduje instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Prawo do sądu jest zagwarantowane konstytucyjnie, więc nie ma możliwości, aby komuś je odebrać tylko z tego powodu, że nie ma środków na uiszczenie opłaty od wniosku. Zwolnienie od kosztów sądowych stosowane jest jednak w sytuacjach bardzo wyjątkowych, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny.