Właściwość sądu to podstawowa kwestia, którą trzeba przeanalizować podczas przygotowywania wniosku do sądu. Właściwość rzeczowa jest w przypadku podziału majątku oczywista. Nie kierujemy bowiem sprawy do sądu okręgowego /za wyjątkiem podziału w ramach sprawy o rozwód/. Właściwy do przeprowadzenia podziału majątku jest sąd rejonowy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy. Nieco bardziej skomplikowana jest właściwość miejscowa. Pytanie bowiem, który sąd rejonowy będzie odpowiedni? W sprawie między małżonkami, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku /art. 566 kpc/. Bardzo ważne jest, iż miejsce położenia dzielonego majątku ocenia się na chwilę złożenia wniosku. Istotne jest również, że zmiana położenia ruchomości po wszczęciu postępowania nie wpływa już na właściwość. Jeżeli dzielony majątek obejmuje ruchomości i nieruchomość, to sądem właściwym będzie sąd według miejsca położenia nieruchomości.

 

Poprawne ustalenie właściwości sądu ma bardzo duże znaczenie, dla dobrego zainicjowania postępowania. W przypadku błędu możemy narazić się na istotne wydłużenie postępowania, a w najgorszym przypadku na zwrot wniosku.