Jak już zostało wskazane we wcześniejszych postach odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie wydatki (koszty) pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Osoba poszkodowana może więc żądać zwrotu poniesionych kosztów na leczenie. Pytanie jednak, czy ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów na prywatną rehabilitację lub za prywatną wizytę u lekarza? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w aktualnym orzecznictwie.

 

Zakres zabiegów nie może ograniczać się do wydatków kompensowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lecz powinien obejmować koszty działań podjętych z uzasadnionym, zważywszy na aktualny stan wiedzy medycznej, przekonaniem o spodziewanej poprawie stanu zdrowia poszkodowanego.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 marca 2013 r. I ACa 1262/2012

 

Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę zdrowia.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 2013 r. I ACa 945/2012