W ramach tego wpisu przedstawione zostaną świadczenia, które może uzyskać osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym.

 1) Mowa o wyrównaniu uszczerbku majątkowego. W zakres odszkodowania wchodzi między innymi naprawienie rzeczy, które uległy zniszczeniu bezpośrednio na skutek wypadku, wszelkie koszty leczenia po wypadku, opieka osób trzecich. Podsumowując chodzi w wszystkie koszty pozostające w normalnym związku z wypadkiem komunikacyjnym.

2) Zadośćuczynienie. Innymi słowy kompensacja szkody niemajątkowej, czyli krzywdy powstałej na skutek wypadku. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć.

3) Suma potrzebna na koszty przygotowania do innego zawodu. Takie roszczenie przysługuje osobie, która na skutek wypadku stała się inwalidą.

4) O rentę może się starać poszkodowany, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.