Ostatnimi czasy często pojawia się pytanie, czy odmowa zawarcia stosunku pracy, w epoce gospodarki wolnorynkowej, może stanowić wyraz dyskryminacji?

 

Odpowiedź przedstawia Sąd Najwyższy:

„Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., którego skutkiem jest w szczególności odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy (art. 183b § 1 pkt 1 k.p.).”

Wyrok Sądu Najwyższego II PK 181/10

 

Oczywiście powyższe zagadnienie jest bardzo złożone. Nie zawsze bowiem odmowa zawarcia stosunku pracy, będzie stanowić naruszenie zasady równego traktowania. Kodeks pracy reguluje bardzo wiele okoliczności, które usprawiedliwiają różnicowanie pracowników przez pracodawcę. Kwestia ta została omówiona w poprzednich wpisach.