Wiele osób zadaje pytanie, czy konsekwencją prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości zawsze musi być skazanie i zakaz prowadzenia pojazdów aż na 3 lata? Nie da się ukryć, że standardowe sankcje za ten czyn są bardzo ostre, dla wielu wręcz tragiczne.

Po pierwsze należy wskazać, iż stan nietrzeźwości występuje już w sytuacji gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (analogicznie 0,25 mg w wydychanym powietrzu). Często zdarza się, że prowadzimy pojazd następnego dnia po spożyciu alkoholu. Zazwyczaj nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w naszym organizmie jest taka ilość alkoholu, która wyklucza możliwość kierowania, ponieważ czujemy się fizycznie dobrze. Na marginesie można podać, że w krajach europy, na przykład w Wielkiej Brytanii, nie ma karalności do stanu 0,8 promila. Często więc przez roztargnienie narażamy się na bardzo poważne konsekwencje prawne takiego czynu. Mowa jest bowiem o przestępstwie, czyli wpisie do rejestru karnego. Jest to okoliczność dramatyczna dla osób wykonujących zawód, który wymaga braku karalności. Dodatkowo minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów za ten czyn wynosi aż 3 lata. Taka okoliczność dla pracownika, którego stanowisko wymaga kierowania pojazdem, a także dla osoby która mieszka poza centrum miasta, gdzie komunikacja publiczna jest ograniczona, stanowi bardzo dotkliwe konsekwencje.

Czy można coś zrobić, jeżeli jest nam postawiony zarzut z art. 178a § 1 kk? Czy można zawnioskować o takie sankcje, które nie wywrócą naszego życia do góry nogami? Kodeks karny przywiduje instytucję warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie z treścią art. 66 § 1 kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Innymi słowy warunkowe umorzenie postępowania skierowane jest do osób, które nie były karane, które rokują że mino braku skazania nie popełnią na nowo przestępstwa. Problem dotyczy jednak tego, że warunkowo umorzyć można postępowania za czyn którego społeczna szkodliwość nie jest znaczna. Przyjmuje się jednak, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwość z założenia jest szkodliwe społecznie, ponieważ kierowca taki stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych. Nie zawsze jednak ma to charakter tak drastyczny.

Mając na uwadze praktykę, w tym miejscu należy wskazać, że osiągnięcie warunkowego umorzenia postępowania przy zarzucie prowadzenia w stanie nietrzeźwości jest jak najbardziej możliwe. Musi to jednak dotyczyć sytuacji kiedy od spożycia alkoholu do prowadzenia minęło wiele godzin. Karalność i zakaz prowadzenia pojazdów na okres kilku lat będzie sankcją drastycznie dotkliwą, a sprawca nie był karany i jego dotychczasowy sposób życia uzasadnia przypuszczenie, że nie dojdzie do powrotu do przestępstwa. Dodać należy, iż omawiane umorzenie postępowania ma charakter warunkowy i sprawca czynu przez okres próby, który wynosi do 3 lat, nie może popełnić przestępstwa, ani rażąco naruszać porządku prawnego.

Zachęcam do korzystania z pomocy profesjonalnych obrońców, ponieważ orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania jest mocno niestandardowe i wymaga dobrej argumentacji. Może jednak uchronić od skazania i bardzo długiego zakazu prowadzenia pojazdów.

Nadmieniam, iż nasza Kancelaria pomaga i prowadzi sprawy w całej Polsce.