Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Powyższe stanowi literalne brzmienie art. 1015 § 1 kc. Znamienne w tej regulacji jest to, że początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do dziedziczenia. Takie rozwiązanie oznacza, że początek tego terminu może być różny, zależnie od okoliczności konkretnego wypadku. I tak w odniesieniu do spadkobrania testamentowego, termin ten liczony jest od dnia, w spadkobierca dowiedział się o testamencie powołującym go do spadku. Zaś w przypadku dziedziczenia ustawowego termin ten liczony jest od dnia w którym spadkobierca powziął wiadomość o śmierci spadkodawcy.

 

Oświadczenie spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone przed notariuszem lub w sądzie przed upływem wyżej wskazanego terminu. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż „sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest zachowany, jeśli wniosek w tym przedmiocie zostanie zgłoszony w ramach sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (art. 640 § 2 KPC) przed jego upływem, nawet jeśli odebranie oświadczenia miałoby nastąpić po jego upływie” Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 marca 2017 r. IV CZ 128/16.

 

Pojawia się pytanie, jakie skutki prawne niesie brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Tak kwestia zostanie wyjaśniona w następnym wpisie.