Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tak. Skutki prawne wydziedziczenia dotyczą bezpośrednio osoby wydziedziczonego, nie zaś jego zstępnych (dzieci, wnuków).

 

Z mocy art. 1011 k.c. zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku. Uzyskują osobiste prawo niezależnie od prawa poprzednika. Konkretnie personalny charakter przyczyn wydziedziczenia wiąże się z tym, że tylko i wyłącznie ten, kogo dana przyczyna dotyczy, może zostać skutecznie wyłączony od dziedziczenia na jej podstawie. Nie występuje więc jakikolwiek automatyzm w stosunku do zstępnych. Na tej samej podstawie nie mogą zostać wydziedziczeni także zstępni wydziedziczonego, jeżeli żadna z przesłanek wymienionych w art. 1008 k.c. ich nie dotyczy. Z tego względu będą oni mogli zrealizować przysługujące im uprawnienia z tytułu dziedziczenia lub zachowku po testatorze, który ich wstępnego prawidłowo tych praw pozbawił w testamencie.