Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku albo złożenie tego oświadczenia po terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe w gruncie rzeczy wyczerpuje przedmiot niniejszego wpisu. Wskazać trzeba natomiast, że bezczynności osoby dziedziczącej skutkuje przyjęciem spadku bez możliwości jego późniejszego odrzucenia. Wyjaśnić trzeba również, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcie go z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

 

W ramach tego wpisu nadmienić należy, iż do października 2015 roku milczenie spadkobiercy skutkowało przyjęciem spadku wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Dopiero nowelizacja przepisów zmieniła ten stan rzeczy i skutki bierności spadkobiercy stały się dla niego dużo mniej dotkliwe.