Tak jak już zostało wspomniane we wcześniejszych wpisach, procedura spadkobrania w gruncie rzeczy składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, dugi podziału odziedziczonego majątku. Oczywiście podział majątku wchodzi w grę, jeżeli spadek...

czytaj dalej